Грижа за околната среда


От векове човекът обича книгата. Предавали са я от ръка на ръка и са я съхранявали цели поколения. Писателите са били и остават кумири на милиони хора. Сюжетите завладяват въображението и ни откъсват от реалността, а тази реалност се движи с бясна скорост към най-новите технологии.

Според оценката на експертите ежегодното потребление на целулозно-хартиена продукция през 2010 в света ще достигне 400 милиона тона. За производството им са необходими почти 140 милиарда кубически метра вода, 800 милиарда кубически метра кВт/час електроенергия и повече от 2 милиарда кубични метра дървесина! Страшно е да си представим колко езера, реки и гори ще са необходими за това!


Имайки предвид тенденциите на глобалното затопляне ние решихме да се присъединим към компаниите, които са поели отговорността да подобрят ситуацията на планетата.

Ние произвеждаме безопасни за околната среда устройства. Технологията по която се създават е базирана върху употребата на електронна хартия, която е идентична с обикновената. По този начин ние допринасяме за намаляването на унищожаването на горите и запазваме ресурсите на планетата.