Играта в екип - път към успеха


Добре дошли в PocketBook.

Ние сме задружен екип от професионалисти, обединени от общата идея, да се създаде универсална електронна книга. Днес повече от 650 специалиста спомагат за развитието, проектирането и разпространението на нови, многофункционални устройства, без които би било трудно да си представим бъдещето. Вдъхновени сме от съвременните технологии, а иновациите още повече разпалват интереса ни. Нашите продукти са способни да променят начина на живот на хората и това се отразява на отговорността, с която всеки един от нас подхожда към работата си.

На нас ни харесва това, с което се занимаваме и сме готови да споделим опита си с всеки, който е готов да сподели възгледите, ценностите и стремежите ни.
Работата в PocketBook е работа в голяма международна фирма. Ние ценим сътрудниците си и им създаваме максимално комфортни условия на труда, също така постоянно се стремим да развиваме потенциала им, като гарантираме дойстойно възнаграждаване за техния принос за развитието на фирмата, също така и пълна социална защитеност.