אחריות

תנאי האחריות

לקוח יקר,

PocketBook רוצה להודות לך על בחירתך. אנו מתחייבים לביצועים איכותיים ומהימנים של המוצרים, בכפוף לקיום כללי ההפעלה המופיעים במדריך למשתמש.

לידיעתך, החובות במסגרת האחריות תלויות בארץ.

PocketBook לא מספקת אחריות גלובלית (כלל-עולמית). החובות של PocketBook במסגרת האחריות תלויות במיקום, ועשויות להשתנות לפי הארץ שבה נרכש המכשיר.

החובות במסגרת האחריות ש-PocketBook הגדירה לארץ מסוימת חלות רק על המכשירים ש-PocketBook ייעדה למכירה בארץ זו, שנרכשו בארץ, ושעברו תהליך אישור או הליך דומה לעמידה בתקנים של הארץ.

 

תנאי האחריות הכלליים

PocketBook תתקן או תחליף, לפי שיקול דעתה, את המכשיר או את חלקיו הפגומים, בכפוף לתנאי אחריות זו. PocketBook רשאית להחליף את החלקים הפגומים בחלקים או במכשירים חדשים או משופצים, המשתווים לחלקים חדשים מבחינת התפקיד והביצועים.

כל החלקים והמכשירים המוחלפים ייחשבו רכושה של PocketBook.

תנאי האחריות חלים על כל תיקון או החלפה של חלקי המכשיר, למשך כל הזמן שנותר מתקופת האחריות המקורית, או למשך 3 חודשים מתאריך חזרתו של המכשיר מהשירות (הארוך מבין השניים).

לפני מסירה של מוצר PocketBook כמוצר פגום וביקור במרכז השירות המורשה, נא לפנות למוקד הטלפוני שלנו או למרכז השירות המורשה בארץ שלך. לפרטי התקשרות עם מוקד טלפוני ומרכזי שירות מורשים, נא לבקר באתר האינטרנט הבינלאומי הרשמי של PocketBook בכתובת www.pocketbook.ch ולמצוא את החלק "Support" (תמיכה) עבור הארץ שלך.

האחריות לא מכסה את עלויות ההובלה ואת הסיכונים הכרוכים בהובלה של המכשיר אל מרכז השירות המורשה וממנו, אלא אם החוק המקומי קובע אחרת.

באפשרותך לשלוח את המכשיר אל מרכז השירות מהארץ או מהאזור שבהם יש מרכז שירות מורשה של PocketBook. אם אתה נמצא בארץ או באזור שבהם אין מרכז שירות מורשה של PocketBook, צריך למסור את המכשיר למרכז שירות מתאים בכוחות עצמך ועל חשבונך. PocketBook לא תוכל לסייע לך, ואינה אחראית על משלוח בינלאומי של המכשיר אל מרכז השירות המורשה ועל המכס המוטל על המשלוח.

לידיעתך, יהיה עליך לשלם על הליך אבחון אם מרכז שירות מורשה יגלה את הדברים הבאים:

a)      אחרי האבחון, התגלה שהתיקון אינו מכוסה בתנאי האחריות (במקרים של תיקון מחוץ למסגרת האחריות).

b)      המכשיר פועל באופן תקין, ולא התגלו פגמים או תקלות.

c)       המשתמש מסרב לקבל את השירות במסגרת האחריות.

לידיעתך, מחיר האבחון משתנה לפי מרכז השירות, ואינו מוגדר או נקבע על-ידי PocketBook.

רק מי שהורשה לכך על-ידי PocketBook רשאי לספק תיקונים או שירותים. פרטי הקשר של מרכזי השירות המורשים רשומים www.pocketbook.ch בחלק "Support" (תמיכה) עבור הארץ שלך. כל פתיחה של המכשיר, כל תיקון שלו וכל התערבות אחרת בפעולתו ייחשבו כהתערבות חיצונית, וישללו את הזכאות לשירות במסגרת האחריות.

נא לגבות את כל הנתונים החשובים ולמחוק את כל המידע החסוי או האישי, לפני הפנייה למרכז השירות.

 

תקופת האחריות של המוצר ו חיי השירות שלו

תקופת האחריות של מכשירי PocketBook נמשכת 24 חודשים מתאריך רכישת המכשיר, אך לא יותר מ-30 חודשים מתאריך הייצור של המכשיר. חיי השירות של מכשירי PocketBook נמשכים 36 חודשים מתאריך רכישת המכשיר, אך לא יותר מ-42 חודשים מתאריך הייצור של המכשיר.

תקופת האחריות של הסוללות נמשכת 6 חודשים מתאריך הייצור של המכשיר או מתאריך ההחלפה של הסוללה. חיי השירות של הסוללה נמשכים 6 חודשים.

הביצועים של סוללות המיוצרות בטכנולוגיית ליתיום-יון תלויים במספר מחזורי הפריקה-טעינה, בתנאי השימוש (טמפרטורה, זרם חשמלי) ובמשך האחסון. בדרך כלל, לסוללות ליתיום-יון יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה-פריקה, ובכל מחזור טעינה-פריקה, קיבולת הסוללה יורדת. לכן, הירידה בזמן ההפעלה שהסוללה מאפשרת למכשיר היא תהליך רגיל, הנובע מבלאי ומשחיקה טבעיים.

תקופת האחריות על האביזרים של PocketBook נמשכת 6 חודשים מתאריך הרכישה. חיי השירות של אביזרי PocketBook נמשכים 6 חודשים מתאריך הרכישה.

לכיסויים ולשרוולים של מכשירים יש תפקיד הגנתי; אולם הם לא יכולים למנוע לחלוטין נזק אפשרי עקב גורמים מכניים שונים, נפילות, מהלומות, לחץ, כיפוף, עיקום ועוד.

כדי לברר כמה נותר מתקופת האחריות, מרכז השירות של PocketBook יבדוק את התקופה שחלפה מאז תאריך הייצור של המכשיר, לפי מסד נתוני המכשירים של Pocketbook.

אם אותה תקופה ארוכה מ-24 חודשים, מרכז השירות של PocketBook יברר את היום הראשון של תקופת האחריות, מתאריך הרכישה המופיע במסמך שסיפק הלקוח להוכחת הרכישה: קבלה מהקופה (קבלת מכירה, תעודת משלוח) או מסמך אחר המאשר את הרכישה, וחייב לכלול את תאריך הרכישה, שם דגם, מספר סידורי וכן החתימה והחותמת של המוכר.

אם הלקוח לא סיפק שום מסמך המוכיח את הרכישה, או שהמידע במסמכים שסופקו חסר או בלתי-מדויק, תחילתה של תקופת האחריות תחושב מתאריך הייצור של המכשיר, המודפס על אריזת החנות של המכשיר, ומוצפן גם במספר הסידורי של המכשיר.

אם תקופת האחריות, המתחילה מתאריך הייצור של המכשיר, כבר הסתיימה, PocketBook רשאית לסרב לספק שירות במסגרת האחריות.

PocketBook רשאית שלא לבצע שירות מחוץ למסגרת האחריות או אחרי תקופת האחריות, עבור מכשירים שחיי השירות שלהם הסתיימו. ייתכן שהשירות יינתן למכשירים שתקופת חיי השירות שלהם הסתיימה, אם מרכז השירות מסוגל לעשות זאת מבחינה טכנית.

 

מגבלות והחרגות

PocketBook לא תישא בחבות על נזק שעולה על עלות הרכישה של המכשיר, או על שום הפסד של אפשרות תפעול, הפסד זמן, אי-נוחות, הפסד מסחרי, הפסד של רווח או חיסכון, הפסד מקרי, מיוחד או עקיף אחר, קנסות או עלויות משפטיות עקב תקלה או אי יכולת להשתמש במכשיר.

האחריות המוגבלת אינה מכסה את הפריטים הבאים, ולא חלה עליהם:

1. כבלים, מתאמים ואביזרים שמגיעים עם המכשיר.

2. בלאי טבעי או פגמים קוסמטיים (שפשופים, שריטות, כתמים, הכתמה או שחיקה של משטחים או ציפויים מיוחדים, שקעים, חלקים שבורים, ההשפעות של חשיפה לכימיקלים או למוצרים רפואיים או קוסמטיים ועוד).

3. התקינות והשחזור של נתונים, הגדרות, פרופילי משתמשים, קבצים או תוכניות.

4. נזק שנגרם עקב חיבור המכשיר ליציאות, למחברים או למקורות חשמל שאינם תואמים לו, או עקב נפילת מתח וכדומה.

5. פגמים עקב התערבות חיצונית (תיקון, התקנה ו/או החלפה של רכיבי מכשיר או תוכנות, כמו גם פעולות של תוכנות זדוניות או וירוסים).

6. נזק ופגמים עקב הפרה של כללי התפעול המתוארים במדריך למשתמש, כמו גם עקב שימוש שגוי או פסול במכשיר.

7. נזק ופגמים עקב השימוש במכשיר יחד עם אביזרים שאינם מקוריים או כל מוצר חיצוני אחר.

8. נזק ופגמים עקב חדירתם של נוזלים למארז המכשיר או טבילת המכשיר בנוזל.*

* חלק מדגמי המכשירים מספקים רמה מסוימת של הגנה מפני לחות. למידע נוסף על ההגנה מפני לחות במכשיר, נא לעיין במדריך למשתמש של הדגם שברשותך או בתיאור של המכשיר באתר www.pocketbook.ch בחלק "Support" (תמיכה) עבור המדינה שבה נרכש המכשיר.

9. נזק מכני, לרבות נזק בלתי-גלוי עקב חשיפה לחומרים ולעצמים חיצוניים, כמו גם עקב נפילה או כל פגיעה מכנית אחרת (למשל, נזק למסך, לחריץ קורא הכרטיסים, ליציאות או למחברים של המכשיר כמו גם למרכיבים במארז שלו ועוד).

10. הדרגתיוּת וגוונים שונים של אפור בתמונות שבצג, שהם תכונה של כל המסכים המבוססים על טכנולוגיית דיו אלקטרוני (E-Ink), ולא מדובר בפגם.

11. מקרים שבהם מספר הפיקסלים "המתים" (נקודות שחורות או מוארות) על מסך המכשיר לא חורג מחמש.

12. מראה השטחים המודגשים במסך המכשיר, שאפשר לראות בזוויות שונות כשהתאורה האחורית דולקת. זאת עקב התכונות של טכנולוגיית הייצור של התאורה האחורית, ולא מדובר בפגם במכשיר.

13. ההבדל בגווני האור במסך המכשיר כשהתאורה האחורית דולקת. מדובר בתכונה האופיינית לתהליך הייצור של LED, ואינה מעידה על איכות לקויה של המכשיר או סטייה מהמפרטים המוצהרים.

14. נוכחותם של צללים ושטחים עם בהירות משתנה בתחתית מסך המכשיר, כשהתאורה האחורית דולקת.

15. מקרים של רגישות אישית, גירוי, תגובות אלרגיות ואחרות של הגוף למכשיר או לאביזר, למרכיבים במארז שלו, לרכיביו הפנימיים, לציפויים או לריחות.

הגבלת האחריות על תוכנה

התוכנה ("קושחה") של המכשיר מסופקת "כפי שהיא". PocketBook לא נותנת שום התחייבות בנוגע לאיכות הנאותה, לביצועים ולתפקוד של תוכנות חיצוניות או בנוגע לתאימותן לתוכנה של PocketBook. PocketBook לא נותנת שום התחייבות לכך שאין בתוכנה שום שגיאות או באגים. PocketBook לא נותנת שום התחייבות בנוגע לתאימותם של מוצרי החומרה והתוכנה של המכשיר לחומרה ולתוכנה שאינם חלק מהמכשיר, למעט כפי שנאמר במדריך למשתמש. PocketBook לא נותנת שום התחייבות בנוגע להתאמתה של החומרה למטרה שהמשתמש מגדיר, או לכך שהתוכנה תעמוד בדרישותיו ובציפיותיו האישיות של המשתמש או בדרישות מקבילות ובתקנים שאינם מתוארים בתיעוד הנלווה או באתר האינטרנט של PocketBook.

PocketBook לא נותנת שום התחייבות על התפקוד התקין של התוכנה עם קבצים שגויים או פגומים, ולא תישא בשום אחריות או חבות בנוגע לפעולה מתקנת של קבצים חיצוניים.

PocketBook רשאית, לפי שיקול דעתה, במהלך חיי השירות של המכשירים, לשפר ולשנות עם הזמן את התוכנה ("קושחה") של המכשיר ולהוציא מדי פעם גרסאות חדשות של התוכנה ("קושחה"). כדי לתת למשתמש במכשיר את החוויה הטובה ביותר, PocketBook מאוד ממליצה להשתמש בגרסאות הכי עדכניות של התוכנה ("קושחה"), הזמינות לעדכון דרך Wi-Fi או ב אתר האינטרנט של החברה, בחלק "Support" (תמיכה) עבור הארץ שלך.

PocketBook רשאית, לפי שיקול דעתה, להחליט לגבי ההתקנה (או ההתקנה מחדש) והעדכון של התוכנה ("קושחה") של המכשיר, בתהליך השירות במסגרת האחריות ואחרי תקופת האחריות. ברוב מקרי הטיפול במכשיר ותיקונו, ההתקנה (או ההתקנה מחדש) או העדכון של התוכנה ("קושחה") הם שלב חובה נחוץ וחלק בלתי-נפרד מהתהליך הטכנולוגי של הטיפול במכשיר ותיקונו, כמו גם אבחונו הנוסף.

PocketBook ומרכז השירות לא יכולים לערוב להמשך פעילותו התקינה של המכשיר בעת השימוש בגרסאות קודמות של התוכנה ("קושחה"), ואינם נושאים באחריות על תפקוד תקין של המכשיר במקרה של שימוש בגרסאות קודמות של התוכנה ("קושחה"). סירובו של המשתמש להתקין (או להתקין מחדש) את התוכנה ("קושחה") של המכשיר או לעדכן אותה נחשב כסירובו של המשתמש לקבלת שירות עבור המכשיר במסגרת האחריות.