Zəmanət şərtləri

Hörmətli Müştəri,

Bizim məhsulları seçdiyiniz üçün PocketBook  sizə dərin təşəkkürünü bildirir. Biz bu kitabçada təsvir edilmiş qaydalara əməl etmək şərtilə, məhsullarımızın yüksək keyfiyyətinə və etibarlı işinə zəmanət veririk.

Lütfən nəzərə alın ki, sizin qarşınızda daşıdığımız zəmanət öhdəliyi hər ölkə üçün səciyyəvidir.

Ümumi Zəmanət Şərtləri

Bu məhdud zəmanət məhsulunuzu tam işlək vəziyyətə gətirmək üçün lazım olan ehtiyat hissələrinin və işçi qüvvəsinin xərclərini əhatə edirPocketBook öz qərarı ilə  və aşağıda göstərilmiş şərtlər və məhdudiyyətləri nəzərə almaqla məhsulu və ya onun nasaz hissələrini təmir edəcək, yaxud yenisi ilə əvəz edəcək. PocketBook məhsulu və ya nasaz hissələri həm iş qabiliyyətinə, həm də səmərəsinə görə yeni hissələr və ya məhsullara bərabər olan yeni, yaxud bərpa edilmiş hissə və ya məhsullarla əvəz edə bilər.

Zəmanət xidməti zəmanət dövrü ərzində nasaz məhsulla birgə  ilkin hesab-fakturanın (satış qəbzinin) və alış tarixini, modelin adını, seriya nömrəsini, satıcının möhürünü və istehlakçının imzasını göstərən zəmanət talonunun  təqdim edilməsi müqabilində göstəriləcəkBu sənədlər təqdim edilmədikdə, yaxud onlar natamam və ya oxunmayan halda olduqda, PocketBook pulsuz zəmanət xidmətini göstərməkdən imtina etmək hüququnu qoruyub saxlayır.

DİQQƏT: Bu Məhdud Zəmanət sizə müəyyən qanuni hüquqları verir. Sizin həmçinin ştatlar üzrə və ya ölkələr üzrə fərqlənən digər hüquqlarınız ola bilər. Bu zəmanət sizin normativ hüquqlara təsir etmir və onlar istisna edilə və ya məhdudlaşa bilməz. Hüquqlarınızı tam müəyyən etmək üçün müvafiq ştatın və ya ölkənin qanunlarına müraciət etmənizi tövsiyə edirik.

PocketBook məhsulunu nasaz elan etməzdən və səlahiyyətli xidmət mərkəzinə baş çəkməzdən əvvəl lütfən bizim müştəri xidməti, yaxud ölkənizdə olan səlahiyyətli xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Müştəri xidmətinin və ya səlahiyyətli xidmət mərkəzlərinin əlaqə məlumatı və ünvanı üçün, lütfən PocketBook un www.pocketbook-int.com bey nəlxalq internet saytına daxil olun:

Lütfən nəzərə alın ki, PocketBook məhsulu aldığınız ölkədə zəmanət xidməti göstərir. Zəmanət xidməti  yerli qanunun təşkil etdiyi qaydada və vaxt müddəti  ərzində göstəriləcək.

Yerli qanunlar başqa şərt nəzərdə tutmadıqda bu zəmanət məhsulunuzun səlahiyyətli xidmət mərkəzinə və mərkəzdən daşınması xərclərini və belə daşınma ilə bağlı riskləri əhatə etmir.

PocketBook və onun səlahiyyətli xidmət mərkəzləri zəmanət xidməti göstərildikdən sonra hər hansı proqrama, verilənlərə və ya digər proqram təminatına və saxlanan fayllara dəyən zədə və ya onların itirilməsi üçün məsuliyyət daşımır. Lütfən xidmət üçün müraciət etməzdən əvvəl bütün vacib məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxarın və bütün məxfi və ya şəxsi məlumatları silin.

Lütfən nəzərə alın ki, səlahiyyətli xidmət mərkəzi aşağıdakı hallardan birini aşkar edərsə, siz diaqnostika prosedurunun haqqını ödəyəcəksiniz:

a) məhsulun diaqnostikasından sonra sizin pulsuz zəmanət təmirinə səlahiyyətinizin olmadığı müəyyən edilmişdir;
b) məhsul lazımi qaydada işləyir və heç bir nasazlıq aşkar edilməmişdir.

Müştəri razılaşır ki, PocketBook  məhsulu zəmanətlə əhatə edilən nasazlıqlarla bağlı ancaq məhsul alındığı tarixdən etibarən ilk 30 gün müddətində başqası ilə əvəz edəcəkMüştəri anlayır və razılaşır ki, məhsulun əvəz edilməsi xərci ilk 30 gündən sonra cihazın təmirində aşkar edilmiş  nasazlığın xərcinə uyğun olmayacaqİlk 30 gündən sonra məhsul ancaq PocketBook şirkətinin qərarı ilə yenisi ilə əvəz ediləcək.

Məhsulların zəmanət müddəti və məhsulların  istismar dövrü

Zəmanət müddəti və məhsulun istismar dövrü məhsulu aldığınız ölkədən asılıdır və məhsulun zəmanət talonunda göstərilir və növbəti müddətə davam edir

Zəmanət müddətiMəhsulun istismar dövrü
   Alış tarixindən 24 ay müddətinə   
   Alış tarixindən 24 ay müddətinə   

 

PocketBook batareyalar üçün alış tarixindən 6 ay müddətinə zəmanət təklif edir.

Aksessuarlar üçün Zəmanət

Aksessuar PocketBook brendini daşıyan məhsul olub, elektron cihazdan ayrı alınır.

Müştəri aksessuarları öz riski hesabına istifadə etməyə  razılaşır. Pocketbook aksessuarlardan istifadə nəticəsində məhsula dəyən birbaşa, dolayı, xüsusi, qəfil və ya nəticələrdən doğan hər hansı və bütün zədələr üçün və  elan edilən hüquqi nəzəriyyədən asılı olmayaraq məsuliyyət daşımayacaq.

PocketBook aksessuarları üçün zəmanət şərtləri aşağıdakılardır:

Sadə aksessuarlar (örtük, futlyar)No warranty. Sold on an "AS IS" basis.Please contact the seller for service
Yüksək texnoloji aksessuarlarAlış tarixindən 6 ay müddətinə
Xidmət üçün lütfən səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin

 

Sadə aksessuarların istismar dövrü lazımi qaydada saxlandıqda və istifadə edildikdə istehsal tarixindən  6  ay təşkil edir.

Yüksək texnoloji aksessuarların istismar dövrü lazımi qaydada saxlandıqda və istifadə edildikdə istehsal tarixindən  9  ay təşkil edir.

PocketBook tətbiq edilən qanunvericiliyin tələb etdiyi istənilən yerlərdə bütün aksessuarların sertifikatlı olduğuna zəmanət verir.

Proqram təminatı

İstismar kitabçasında xüsusilə qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, PocketBook texniki avadanlığın və proqram təminatı məhsullarının məhsula daxil edilməmiş proqram təminatı və texniki avadanlıqla uyğunluğuna zəmanət vermir. PocketBook hər hansı quraşdırılmış proqram təminatı, onun keyfiyyəti, işi, funksiyası və ya hər hansı məqsədə uyğunluğu üçün xüsusi ifadə edilmiş, yaxud ehtimal edilən zəmanət vermir.

Məhdudiyyyətlər və istisnalar

Bu şərt və müddəalarda göstərilmiş zəmanət, o cümlədən satışa uyğunluğu və ya hər hansı məqsədə uyğun gəlməsi kimi ehtimal edilən zəmanətlər də daxil olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmayan bütün digər ifadə edilmiş və ya ehtimal olunan zəmanətləri əvəz edir.

PocketBook heç bir halda məhsuldan istifadə və ya istifadə edilə bilməməsi ilə bağlı yaranan alış qiymətindən artıq zərər, istifadə imkanının itirilməsi, vaxtın itirilməsi, narahatlıq, kommersiya dəyərinin itirilməsi, gəlirin və ya qənaətin itirilməsi, yaxud digər qəfil, xüsusi və ya nəticədə yaranan zədələr və ya cərimə zədələri, yaxud vəkil xərcləri üçün qanunun qadağan edə biləcəyi dərəcədə məsuliyyət daşımayacaq.

Bəzi ölkələr və ya ştatlar qəfil və ya nəticədə yaranan zədələrin istisnasına və ya məhdudiyyətinə, yaxud zəmanətin davam etmə müddətinin məhdudlaşdırılmasına icazə vermir, buna görə də, yuxarıda verilmiş məhdudiyyətlər və ya istisnalar sizə tətbiq edilməyə bilər.


Bu məhdud zəmanət aşağıda göstərilənləri əhatə etmir:

1. İstehlak malları (akkumulyator batareyaları istisna olmaqla, məhsulun istismar dövrü ərzində müntəzəm olaraq  yenisi ilə əvəz olunması gözlənilən hissələr).
2. Təbii yeyilmə və köhnəlmə (cihazın korpusunda cızıqlar, sıyrıntılar və s.).
3. İstehlakçının xüsusi məlumatlarının və ya proqramlarının bərpa edilməsi.
4. İstehsalçının günahı olduğu hallar istisna olmaqla, məhsulun zəmanət möhürünün seriya sayı dəyişdirilibsə, silinibsə, yayılıbsa, yaxud zədələnibsə.
5. Həddindən artıq mexaniki və/yaxud elektrik zədələri (o cümlədən gizli).
6. Hər hansı hissənin və ya proqramın səlahiyyəti olmayan şəxslər tərəfindən təmiri,  quraşdırılması və/yaxud yenisi ilə əvəz olunması nəticəsində dəymiş zədə. 
7. Hər hansı sui-istifadə, səhv istifadə, səhv saxlanma və ya tətbiq etmə nəticəsində dəymiş zədə.
8. Məhsulun aksessuarlar ilə, PocketBook şirkətinin tövsiyə etdiyindən fərqli hər hansı digər məhsullarla, şərait və standartlarla istifadə edilməsi nəticəsində dəymiş zədə.
9. Təbii fəlakət, məsələn yanğın, ildırım, daşqın, külək, zəlzələ və s. nəticəsində dəymiş zədə.
10. Hər hansı xarici cisimlə təmas, yerə düşmə, yıxılma, dağılmış maye və ya mayeyə batma  nəticəsində dəymiş zədə.
11.  Təchiz edən ştatın telekommunikasiya, kabel şəbəkəsi və s. standartları ilə uyğunsuzluqdan yaranan zədə.
12.  Proqram təminatının uyğunsuzluğu və viruslarla yaranan xətalar.
13. Datçikdə keyfiyyətsiz piksellərin sayı ümumi piksellərin sayından 0.0005%-n artıq fərqlənmirsə, onun ISO 9241-303 standartının tələblərinə cavab verməsi qəbul edilir.
14. Ekranda keyfiyyətsiz piksellərin sayı ümumi saydan 5 pikseldən artıq fərqlənmirsə. (Ancaq E Ink məhsulları üçün).

İşığı qabaq hissədə olan E Ink məhsulları üçün: Lütfən nəzərə alın ki,işıq çalarında baş verən fərqlər LED lampaları istehsalçısının texnoloji xassələri ilə bağlıdır və məhsulun keyfiyyətində və ya digər xassələrində yayınmanın olmasını göstərmir Qabaq işığı  yandıraraq oxuyan zaman müəyyən işıq şəraitlərində ekranın aşağı hissəsində kiçik qeyri-bərabər kölgə görə bilərsiniz. Bu normal vəziyyətdir və qabaq işığı olan hər bir ekrana xasdır.