Kompānijas PocketBook garantijas saistības

Cienījamais klient!

„PocketBook” ļoti novērtē to, ka izvēlējāties tieši mūsu izstrādājumus. Mēs garantējam augstu izstrādājumu kvalitāti un uzticamu veiktspēju, ja ievērojat rokasgrāmatā aprakstītos noteikumus.

Ņemiet vērā, ka mūsu garantijas saistības ir specifiskas konkrētai valstij.

Vispārīgie garantijas noteikumi

Šī ierobežotā garantija sedz rezerves daļu un darba, kas nepieciešams jūsu izstrādājuma pilnas funkcionalitātes atjaunošanai, izmaksas. „PocketBook” pēc saviem ieskatiem salabos vai nomainīs izstrādājumu vai tā defektīvās daļas, ievērojot turpmāk norādītos noteikumus un ierobežojumus. „PocketBook” var nomainīt izstrādājumu vai defektīvās daļas ar jaunām vai atjaunotām daļām vai izstrādājumiem, kas ir līdzvērtīgi jaunām daļām vai izstrādājumiem gan funkcionalitātes, gan veiktspējas ziņā.

Garantijas apkope tiks sniegta garantijas periodā, ja kopā ar defektīvo izstrādājumu tiek uzrādīts rēķina oriģināls (kases čeks) un garantijas karte, kurā norādīts iegādes datums, modeļa nosaukums, sērijas numurs, pārdevēja zīmogs un paraksts. „PocketBook” patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas apkopi, ja netiek uzrādīti šie dokumenti vai tie ir nepilnīgi vai nederīgi.

UZMANĪBU! Šī ierobežotā garantija piešķir jums noteiktas juridiskas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas ir atšķirīgas dažādās valstīs. Šī garantija neietekmē jūsu likumos noteiktās tiesības, kas nevar tikt izslēgtas vai ierobežotas. Lai uzzinātu visas savas tiesības, iesakām iepazīties ar valstī spēkā esošajiem likumiem.

Pirms pretenziju izvirzīšanas par defektīvu uzņēmuma „PocketBook” izstrādājumu un pilnvarotas remontdarbnīcas apmeklēšanas, lūdzu, sazinieties ar mūsu zvanu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto remontdarbnīcu savā valstī. Informāciju, kā sazināties ar zvanu apkalpošanas dienestu un pilnvarotajām remontdarbnīcām, un to atrašanās vietas, lūdzu, meklējiet oficiālajā „PocketBook” starptautiskajā tīmekļvietnē www.pocketbook-int.com.

Lūdzu, paziņojiet „PocketBook” garantijas remontdarbnīcai valstī, kurā iegādājāties izstrādājumu. Garantijas apkope tiks sniegta tādā veidā un laikā, kā ir noteikts vietējos likumos.

Šī garantija nesedz transportēšanas izmaksas un riskus, kas saistīti ar jūsu izstrādājuma transportēšanu uz un no pilnvarotās remontdarbnīcas, ja vien vietējie likumi nenosaka citādi.

„PocketBook” un tā pilnvarotās remontdarbnīcas pēc garantijas apkopes sniegšanas nav atbildīgi par jebkādu programmu, datu, citas programmatūras un datņu bojāšanu vai zaudēšanu. Lūdzu, pirms nodošanas remontdarbnīcā dublējiet visus svarīgos datus un izdzēsiet visu konfidenciālo vai personīgo informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka būs jāmaksā par diagnosticēšanu, ja pilnvarotā remontdarbnīca konstatēs:

a) jums nav tiesību saņemt bezmaksas garantijas remontu pēc izstrādājuma diagnosticēšanas,

b) izstrādājums darbojas pareizi un nav nekādu defektu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izstrādājuma diagnosticēšanas cena dažādās remontdarbnīcās var atšķirties un to nenosaka uzņēmums „PocketBook”.

Pircējs piekrīt, ka uzņēmums „PocketBook” izstrādājumu ar garantijā iekļautajiem defektiem nomainīs tikai pirmo 30 dienu laikā pēc iegādes datuma. Pircējs saprot un piekrīt, ka nomaiņas izmaksas var būt neproporcionālas izmaksām par defektu, kas atrasts ierīces remonta laikā pēc pirmajām 30 dienām. Jebkāda nomaiņa pēc pirmajām 30 dienām, ja notiek, tiek veikta pēc uzņēmuma „PocketBook” ieskatiem.

Izstrādājumu garantijas periods un izstrādājumu darbmūžs

Garantijas periods un izstrādājuma darbmūžs ir atkarīgi no izstrādājuma iegādes vietas valsts un norādīti izstrādājuma garantijas kartē, un to ilgumi ir šādi.

Garantijas periodsIzstrādājuma darbmūžs
24 mēneši no iegādes datuma
24 mēneši no iegādes datuma

 

„PocketBook” akumulatoriem nodrošina 6 mēnešu garantiju no iegādes datuma.

Piederumu garantija

Piederumi ir zīmola „PocketBook” izstrādājumi, kas iegādāti atsevišķi no elektroniskās ierīces.

Pircējs piekrīt lietot piederumus, uzņemoties visus riskus. „Pocketbook” neuzņemsies atbildību par jebkādiem bojājumiem, ko izstrādājumam radīs piederumu lietošana, vienalga, vai bojājumi radušies tieši, netieši, tīši, netīši vai izrietoši, neskatoties uz tiesiskajiem apgalvojumiem un pieņēmumiem.

„PocketBook” piederumu garantijas noteikumi ir šādi:

Vienkārši piederumi (vāciņš, pārvalks) Nav garantijas. Pārdoti „tādi, kādi tie ir”. Par apkopi sazinieties ar tirgotāju
Progresīvās tehnikas piederumi6 mēneši no iegādes datuma
Lūdzu, par apkopi sazinieties ar pilnvaroto remontdarbnīcu

 

Garantija uz vienkāršiem aksesuāriem ir seši mēneši no iegādes datuma.

Garantija uz tehniskiem aksesuāriem ir deviņi mēneši no iegādes datuma.

„PocketBook” garantē, ka visi piederumi ir sertificēti, ja tas nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Programmatūra

„PocketBook” negarantē aparatūras un programmatūras izstrādājumu saderību ar programmatūru un aparatūru, kas nav iekļauta izstrādājuma komplektā, izņemot tās, kas skaidri norādītas rokasgrāmatā. „PocketBook” nesniedz garantiju, ne skaidri norādīti vai netieši iedomājami, jebkādai instalētai programmatūrai, tās kvalitātei, veiktspējai, funkcionalitātei vai piemērotībai konkrētam mērķim.

Ierobežojumi un izslēgumi

Šie garantijas noteikumi un nosacījumi aizstāj jebkādas citas garantijas, kas izteiktas vai ir netieši norādītas, ieskaitot, bet neaprobežojieties ar netieši norādītas pārdošanas garantiju vai atbilstību noteiktam mērķim.

„PocketBook” nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par zaudējumiem saistībā ar pārmērīgu izstrādājuma iegādes cenu, jebkādiem lietošanas radītiem zaudējumiem, laika zaudējumiem, sagādātajām neērtībām, komerciāliem zaudējumiem, peļņas vai ietaupījumu zaudējumiem vai citiem nejaušiem, tīšiem vai netīšiem zaudējumiem vai sodiem, vai atlīdzībām advokātiem, kas radušies saistībā ar izstrādājuma lietošanu vai nespēju to lietot, pilnā apmērā, ja vien tas nav atrunāts likumos.

Dažas valstis neatļauj izslēgt vai ierobežot nejaušus vai izrietošus bojājumus, vai ierobežojumus par garantijas ilgumu, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izslēgumi uz jums var neattiekties.

Šī ierobežotā garantija neiekļauj:

1. patēriņa preces (komponentus, kam nepieciešama periodiska nomaiņa izstrādājuma darbmūža laikā, izņemot uzlādējamos akumulatorus);
2. normālu nodilumu un plīšanu (ierīces korpusa švīkas, skrāpējumus utt.);
3. klienta specifisku datu vai programmu atjaunošanu;
4. gadījumus, kadir pārveidots, noņemts, nav skaidri saskatāms vai bojāts izstrādājuma sērijas numurs vai garantijas plomba, izņemot gadījumus, kad vainīgs ir ražotājs;
5. mehāniskus un/vai elektriskus ārkārtējus bojājumus (ieskaitot slēptos);
6. bojājumus, ko izraisījuši nepilnvaroti remontdarbi, kā arī nepilnvarotu daļu vai programmu uzstādīšana; 
7. bojājumus, ko izraisījusi ļaunprātīga izmantošana, nepareiza lietošana, nepareiza rīcība vai pielietošana;
8. bojājumus, kas radušies, lietojot izstrādājumu ar piederumiem vai citiem izstrādājumiem, apstākļos vai saskaņā ar standartiem, kas neatbilst „PocketBook” norādītajiem;
9. bojājumus, ko izraisījuši dabas apstākļi, piem., ugunsgrēks, zibens, plūdi, vējš, zemestrīce utt.;
10. bojājumus, ko izraisījusi svešķermeņu iedarbība, nokrišana, uzliets šķidrums vai iemērkšana šķidrumos;
11. bojājumus, ko izraisījusi piegādes valsts sakaru standartu, kabeļu tīklu utt. neatbilstība;
12. programmatūras nesaderības un vīrusu izraisītas kļūdas;
13. gadījumus, kad bojāto pikseļu skaits nepārsniedz 0,0005% no kopējā pikseļu skaita, veicot mērījumu ar sensoru, kas atbilst standarta ISO 9241-303 prasībām (tikai planšetdatoriem);
14. Gadījumus, kad bojāto pikseļu skaits nepārsniedz 5 pikseļus no ekrāna kopējā pikseļu skaita (tikai e-tintes izstrādājumiem).
15. Pelēko toņu gradācijas / neviendabīguma esamība displeja krāsas attēlos ir pamatā visiem elektroniskās tintes ekrāniem – netiek uzskatīta par defektu.

E-tintes izstrādājumiem ar priekšējo apgaismojumu: ņemiet vērā atšķirību gaismēnām, ko izraisa LED ražošanas tehniskie līdzekļi, un tas nav izstrādājuma kvalitātes rādītājs vai cita veida novirze. Varat redzēt mazliet nevienmērīgas ēnas ekrāna apakšā noteiktos apgaismojuma apstākļos, ja lasāt ar ieslēgtu priekšējo apgaismojumu. Tas ir normāli un raksturīgs visiem ekrāniem ar priekšējo apgaismojumu.