Profesiju in PocketBook

Tas, ka " PocketBook" ir viens no vadošajiem zīmoliem sava nozarē, ir izcila komandas darba rezultāts, pateicoties mūsu augstākā ranga speciālistiem.

Mūsu darbinieki ir mūsu lielākā vērtība. Viņi ir tas dzinējspēks, kas stāv aiz "PocketBook" izstrādājumu pirmšķirīgās kvalitātes, jo viņi palīdz uzņēmumam augt un stingri noturēt savas vadošās pozīcijas tirgū, katru gadu sasniedzot jaunus augstumus.

Visiem mūsu darbiniekiem ir kopīgas vērtības un viņi cīnās par uzņēmuma mērķiem – spēki netiek taupīti, lai radītu labākos izstrādājumus tirgū.

Mūsu durvis ir vienmēr atvērtas dinamiskiem, ambicioziem un uz pilnveidošanos orientētiem speciālistiem.

Pievienojies "PocketBook" un kal savu laimi kopā ar mums!