אחריות

משתמש יקר,

PocketBook מביעה הערכה רבה על בחירת המוצרים שלנו. אנחנו ערבים לאיכות גבוהה וביצועים אמינים של מוצרינו בהתאם לכללים המתוארים בחוברת המשתמש.

שימו לב, שהתחייבויות האחריות שלנו יכולות להשתנות בהתאם למדינה בה נרכש המוצר.

תנאי האחריות הכלליים

האחריות המוגבלת מכסה את העלויות של חלפים ועבודה הנדרשים על מנת להחזיר את המוצר למצב תפקודי מלא. PocketBook, על פי שיקול דעתה, תתקן או תחליף את המוצר או חלקיו הפגומים בהתאם לכללים ומגבלות המפורטים להלן. PocketBook תהא רשאית להחליף את המוצר או חלקיו הפגומים במוצר או בחלקים, חדשים או מחודשים, שיהיו זהים בתפקוד וביצועים למוצרים או חלקים חדשים.

שירות במסגרת האחריות יסופק בכפוף להצגת חשבונית קניה ותעודת אחריות מקוריות המציגות את תאריך הרכישה, דגם המוצר, מספר הסריאלי, חותמת המוכר וחתימתו של הצרכן יחד עם מוצר הפגום בתקופת האחריות. PocketBook שומרת לעצמה זכות לסרב לספק שירות ללא תמורה במסגרת האחריות במידה וכל או חלק מהמסמכים לעיל חסרים ו/או אינם מלאים ו/או אינם קריאים.

שימו לב : האחריות המוגבלת מעניקה לכם זכויות מסוימות. יחד עם זה, ייתכן והנכם זכאים לזכויות נוספות אשר עשויות להשתנות בהתאם חוקי מדינת ההימצאות. האחריות אינה משפיעה על זכויותיכם הסטטוטוריות אשר אינם יכולות להיות מנועות או מוגבלות. הנכם מוזמנים להיוועץ בחוקי המדינה לקביעת מלוא זכויותיכם.

לפני קביעת מכשיר ה-PocketBook כפגום הבאתו למרכז שירות מורשה, אנא התקשרו למוקד שירות טלפוני שלנו  או למרכז שירות מורשה במדינתך. לדרכי תקשורת וכתובות של מוקד הטלפוני ומרכזי שירות מורשים, אנא כנסו לאתר הבית הבינלאומי הרשמי של PocketBook בכתובת www.pocketbook-int.com

שימו לב ש-PocketBook מספקת שירות במסגרת האחריות במדינה בה נרכש המוצר. שירות במסגרת האחריות יסופק בצורה בזמנים הנקבעים על ידי חוקים המקומיים.

האחריות אינה מכסה עלויות המשלוח וסיכונים הכרוכים במשלוח של המוצר שלכם למרכז שירות מורשה ובחזרה, אלא אם נקבע אחרת על ידי חוקים המקומיים.

PocketBook ומרכזי שירות מורשים אינם אחראים על כל נזק ו/או אובדן של יישומים ו/או נתונים ו/או כל תוכנות ו/או קבצים אחרים בזיכרון הפנימי וזיכרון האיחסון לאחר מתן שירות במסגרת האחריות. יש לבצע גיבוי של כל מידע החשוב ולהשמיד כל מידע האישי ו/או החסוי בטרם קבלת השירות.

שימו לב, הנכם תחויבו עבור הליך איבחון המוצר במידה ובמרכז שירות מורשה יתגלו אחד מדברים הבאים :

א) אינכם זכאים לשירות ללא תשלום במסגרת האחריות לאחר הליך האבחון.
ב) המוצר מתפקד בצורה תקינה ולא התגלו בו פגמים.

שימו לב שמחירי אבחון המוצר יכולים להשתנות בין מרכזי השירות והם אינם מוגדרים או נקבעים על ידי PocketBook.

הלקוח מסכים ש-PocketBook תחליף את המוצר עקב פגמים המכוסים במסגרת האחריות במהלך 30 ימים הראשונים שלאחר הרכישה בלבד. הלקוח מבין ומסכים שעלות ההחלפה תהיה לא פרופורציונאלית לעלות התיקון של פגמים הנתגלים במוצר לאחר 30 ימים. כל ההחלפה שלאחר 30 ימים הראשונים, במידה ותהיה, תהיה על פי שיקול דעתה של PocketBook.

תקופת אחריות ואורך חיי המוצר

תקופת האחריות ואורך חיי המוצר תלויים במדינה בה רכשתם את המוצר ומצוינים בתעודת האחריות של המוצר. אם לא צויין אחרת:

תקופת האחריות הינהאורך חיי המוצר הינ
   24 חודשים מתאריך הרכישה  
   אורך חיי המוצר הינו 24 חודשים מתאריך הרכישה   

 

PocketBook מספקת אחריות על סוללות לתקופה של 6 חודשים מתאריך הרכישה.

אחריות על אביזרים נלווים

אביזרים נלווים הינם מוצרים ממותג PocketBook הנרכשים בנפרד ממכשיר האלקטרוני.

הלקוח מסכים להשתמש באביזרים הנלווים על אחריותו בלבד. PocketBook  לא תהיה אחראית על נזק הנובע משימוש באביזרים הנלווים כולל נזק למוצר, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או כל נזק אחר ללא קשר לטענות המשפטיות.

תנאי האחריות לאביזרים הנלווים של PocketBook הינם כדלקמן:

א) אביזרים פשוטים (כגון כיסוי, נרתיק) – אין אחריותנמכר על בסיס "AS IS" (כמו שהוא)אנא צרו קשר עם המשווק לקבלת שירות
ב) אביזרים טכנולוגיי6 חודשי אחריות
אנא צרו קשר עם מרכז שירות מורשה לקבלת שירות

 

א) אביזרים פשוטים (כגון כיסוי, נרתיק) – אין אחריות נמכר על בסיס "AS IS" (כמו שהוא) אנא צרו קשר עם המשווק לקבלת שירות

ב) אביזרים טכנולוגיים 6 חודשי אחריותאנא צרו קשר עם מרכז שירות מורשה לקבלת שירות

אורך חיי המוצר של אביזרים פשוטים הינו 6 חודשים מתאריך הייצור כאשר מאוחסנים ומשומשים בצורה תקינה.

אורך חיי המוצר של אביזרים טכנולוגיים הינו 9 חודשים מתאריך הייצור כאשר מאוחסנים ומשומשים בצורה תקינה.

PocketBook תהא אחראית לכך שכל האביזרים הינם מאושרים, כאשר נדרש אישורם על פי חוק.

תוכנה

PocketBook אינה אחראית על תאימות של חומרה ותוכנת המוצר לחומרה ותוכנת המוצר שאינם כלולים בערכת המוצר, אלא אם צויין אחרת בחוברת המשתמש. PocketBook לא תהיה אחראית, במפורש או במשתמע, על כל תוכנה ו/או יישום המותקן לרבות איכות, ביצועים, פונקציונליות או תאימות למטרות מסוימות.

הגבלות וסייגים

האחריות שנקבעה בתנאים לעיל מחליפה כל אחריות אחרת, במפורש או במשתמע, ללא הגבלה, לרבות אחריות משווק או התאמה למטרות מסוימות.

בשום מקרה, לא תהא PocketBook אחראית על נזק העולה על מחיר הרכישה של המוצר ו/או על כל אובדן כושר השימוש ו/או אובדן זמן ו/או אי- נוחות מסוג כלשהו ו/או אובדן מסחרי ו/או אובדן רווחים ו/או חסכונות ו/או כל נזק מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי לרבות פיצויים עונשיים ו/או שכר טרחת עו"ד הנובעים משימוש ו/או חוסר יכולת שימוש במוצר.

מדינות מסוימות אינן מאפשרות ביטול או הגבלת אחריות על נזקים מקריים או תוצאתיים, או הגבלת תוקף האחריות. במקרה זה ביטולים ו/או הגבלות האחריות המתוארים לעיל ייתכן ולא יחולו עליכם.

האחריות המוגבלת זו אינה מכסה :

1) רכיבים מתכלים (רכיבים הנדרשים להחלפה תקופתית במשך חיי המוצר, מלבד הסוללות).
2) בלאי טבעי (שריטות בגוף המוצר וכו').
3) שיחזור נתוני הצרכן ו/או תוכנות ויישומים.
4) מקרים בהם מספר סריאלי ו/או מדבקת האחריות שונו, הוסרו, טושטשו וא ניזוקו, מלבד פגם בייצור.
5) נזק קיצוני מכני ו/או חשמלי (כולל נזק נסתר).
6) נזק הנגרם עקב תיקון לא מורשה, התקנה ו/או החלפה של כל חלק או תוכנה.
7) נזק הנגרם עקב שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או החזקה לקויה.
8) נזק הנגרם עקב שימוש במוצר יחד עם אביזרים ו/או מוצרים אחרים, בתנאים ו/או תקנים שונים מאלה הנקבעים על ידי PocketBook.
9) נזק הנגרם על ידי מעשה טבע, כגון אש, ברק, שיטפון, רוח, רעידת אדמה וכו'.
10) נזק הנגרם עקב פגיעת חפץ זר, נפילה, השפעת נוזלים וכ'.
11) נזק הנגרם עקב שימוש במטען לא תקין ו/או מטען לא מתאים ו/או כבלים לא מתאימים וכו'.
12) שגיאות הנובעות מפעולה לא תקינה ו/או מאי-התאמה של תוכנות ו/או יישומים לרבות וירוסים ותוכנות זדוניות.
13) במידה וכמות פיקסלים הלא תקינים אינה עולה על 0.0005% מסך הפיקסלים בחיישן ו/או מסך שתואם תקן ISO 9241-303 (לטאבלטים בלבד).
14) במידה וכמות פיקסלים הלא תקינים אינה עולה על 5 מסך הפיקסלים במסך (למוצרי E Ink בלבד).
15) קיום גוונים ו/או הטרוגניות של צבע אפור הינה תכונה ייחודית של מסכים מבוססי E Ink ואינה נחשבת לפגם (למוצרי E Ink בלבד).

למוצרי E Ink בעלי תאורה קידמית : שימו לב, שינויים בגווני אור הינם תוצאה של טכנולוגיית ייצור מסכי LED. התופעה אינה מעידה על איכות המוצר או סטיה בתכונות אחרות. ניתן להבחין באי-אחידות התאורה בתחתית המסך בתנאי תאורה מסוימים כאשר התאורה הקידמית פועלת. התופעה הינה נורמאלית וטבעית לכל מסך E Ink עם תאורה קידמית.

כאשר תאורה קידמית של המוצר פועלת, ייתכן ויופיעו אזורים או נקודות המוארים בצורה לא אחידה הנראים מזוויות מסוימות. התופעה מתייחסת לתכונות הטכנולוגיות של התאורה הקידמית ואינה נחשבת לפגם.