Szavatosság

Kedves Vásárlónk!

A PocketBook hálásan köszöni és nagyra értékeli, hogy termékünket választotta. Ha termékünket a kézikönyvben ismertetett szabályok szerint használja, garantáljuk kiváló minőségét és megbízható működését.

Felhívjuk figyelmét, hogy jótállási kötelezettségeink országonként eltérőek lehetnek.

Általános jótállási feltételek

Ez a korlátozott jótállás a termék hibátlan állapotának visszaállításához szükséges alkatrész- és munkaköltségre vonatkozik. A PocketBook mérlegelése szerint kijavítja vagy kicseréli a terméket, illetőleg meghibásodott alkatrészeit az alábbi feltételek szerint. A PocketBook új vagy működésük és jellemzőik tekintetében az újjal egyenértékű felújított termékkel vagy alkatrészekkel helyettesítheti a meghibásodottakat.

A jótállási szolgáltatások igénybevételéhez a hibás termékhez a jótállási időn belül kérjük mellékelni az eredeti számlát (nyugtát), valamint a jótállási jegyet, amelyen szerepel a vásárlás kelte, a készülék modellneve, gyári száma, az eladó bélyegzője és a vevő aláírása. A PocketBook fenntartja a jogot a díjmentes jótállási szolgáltatás megtagadására, amennyiben ezen okiratok hiányoznak, hiányosak vagy olvashatatlanok.

FIGYELEM! Ez a korlátozott jótállás jogosultságokkal ruházza fel Önt. Ezeken felül további jogosultságokkal is rendelkezhet, amelyek államról államra vagy országról országra változhatnak. Ez a jótállás nem érinti törvényben biztosított jogait, amelyek nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók. Jogai részletes meghatározását az adott államban vagy országban érvényes, vonatkozó törvények tartalmazzák.

Mielőtt hibásnak nyilvánítja és márkaszervizünkbe hozza PocketBook termékét, kérjük hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy az országában működő márkaszervizt. Ügyfélszolgálatunk és márkaszervizeink elérhetősége a PocketBook International hivatalos webhelyén található, a www.pocketbook-int.com címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a PocketBook a jótállási szolgáltatást a termék vásárlásának országában biztosítja. A jótállási szolgáltatást a helyi törvényekben meghatározott módon és időszakban biztosítjuk.

Jelen jótállás nem terjed ki a termék márkaszervizünkbe és onnét történő szállításának költségeire és kockázataira, kivéve ha a helyi törvények ettől eltérően rendelkeznek.

A PocketBook és márkaszervizei nem vállalnak felelősséget a jótállási szolgáltatás kapcsán elveszett vagy megsérült programokért, adatokért és egyéb szoftverért. Kérjük, hogy a jótállási szolgáltatás igénybevétele előtt készítsen biztonsági másolatot bizalmas vagy személyes adatairól, és törölje őket a készülékből.

Tájékoztatjuk, hogy a bevizsgálásért díjat kell fizetnie, amennyiben a márkaszerviz megállapítja a következő esetek valamelyikének fennállását:

а) a bevizsgálás során kiderül, hogy Ön nem jogosult díjmentes jótállási szolgáltatásra;
b) a termék hibátlan és kifogástalanul működik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bevizsgálási díj márkaszervizenként eltérő és nincs a PocketBook által központilag meghatározva.

A vásárló elfogadja, hogy a PocketBook jótállás hatálya alá eső meghibásodás esetén kizárólag a vásárlás napját követő 30 napon belül cseréli ki a terméket.. A vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy az első 30 nap elteltével kért csere költsége nem arányos a készülékben talált esetleges hiba költségével. Az első 30 nap elteltével a PocketBook saját mérlegelése alapján cseréli vagy nem cseréli ki a készüléket.

A termék jótállási ideje és élettartama

A termék jótállási ideje és élettartama attól függ, hogy melyik országban vásárolták a terméket, és fel van tüntetve a jótállási jegyen:

Jótállási idő Termék élettartam
24 hónap a vásárlás napjától       24 hónap a vásárlás napjától     

A PocketBook a vásárlás napjától számított 6 hónapos időszakra vállal jótállást az akkumulátorokra.

Tartozék jótállás

Tartozéknak minősül az elektronikus készülékhez külön vásárolt PocketBook márkaneves termék.

A vásárló elfogadja, hogy saját kockázatára használja a tartozékot. A PocketBook nem tartozik kárfelelősséggel a tartozék által a termékben okozott semmilyen közvetlen, közvetett, eseti, különleges vagy származékos kárért, függetlenül a követelés jogelméleti alapjától.

A PocketBook tartozékok jótállási feltételei a következők:

Egyszerű tartozékok (tok, védőburkolat)Nincs jótállás. A tartozékot „ADOTT ÁLLAPOTBAN” értékesítik.Kérjen tanácsot az üzletben, ahol vásárolta
Csúcstechnológiájú tartozékok6 hónap a vásárlás napjától
Szervizügyben hívja fel a márkaszervizt

Az egyszerű tartozékok élettartama, megfelelő tárolás és használat mellet a vásárlás dátumától számítva 6 hónap.

A Hi-tech tartozékok élettartama, megfelelő tárolás és használat mellet a vásárlás dátumától számítva 9 hónap.

A PocketBook szavatolja az összes tartozék hitelesített voltát, amennyiben ezt a vonatkozó jog megköveteli.

Szoftverek 

A PocketBook a kézikönyvben külön feltüntetett esetek kivételével nem szavatolja hardver és szoftver termékek összeférhetőségét a nem a termékhez mellékelt hardverével és szoftverével. A PocketBook nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett jótállást semmilyen telepített szoftverre, annak minőségére, teljesítményére, funkcióira, összeférhetőségére, vagy adott célra való használhatóságára.

Korlátozások és kizárások

A jelen szerződési feltételekben meghatározott jótállás helyettesít minden egyéb kifejezett és vélelmezett jótállást és feltételt, többek között ideértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást és feltételeket is.

A PocketBook kizár a termék vételárát meghaladó minden kárfelelősséget, a törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben a termék használatából vagy használhatatlanságából fakadó bármely működéskiesés, időveszteség, kényelmetlenség, gazdasági kár, elmaradt haszon vagy megtakarítás, illetve bármely más eseti vagy következményes kár vagy bírság, büntetés vagy ügyvédi munkadíj címén.

Egyes országok vagy államok joga nem engedi meg az eseti vagy származékos kárért való felelősség kizárását vagy korlátozását, illetőleg a jótállási időszak hosszának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások és kizárások Önre nem vonatkoznak.


Jelen korlátozott jótállás nem terjed ki a következőkre:

1. A fogyóeszközökre (a termék élettartama során időszakosan cserélendő alkatrészekre, az akkumulátorok kivételével).
2. A természetes kopásra és elhasználódásra (a készüléken jelentkező horzsolásokra, karcolásokra, stb.).
3. Felhasználói adatok vagy programok visszaállítására.
4. Olyan termékre, amelyen nem a gyártó hibájából módosult, eltávolításra került, olvashatatlanná vált vagy megsérült a gyári szám vagy a garanciazár.
5. Extrém mechanikus és/vagy elektromos sérülésekre (akkor is, ha rejtettek).
6. Bármely alkatrész vagy program engedély nélküli javítása, beszerelése, telepítése és/vagy cseréje miatti károkra. 
7. A nem rendeltetésszerű, durva vagy gondatlan használat miatti károkra.
8. A terméknek a PocketBook által előírttól eltérő tartozékokkal vagy más termékekkel, vagy feltételek és normák között történő használata miatti károkra.
9. Természeti csapás, például tűz, villámcsapás, árvíz, szél, földrengés, stb. miatti károkra.
10. Az idegen tárgyakhoz ütődés, leesés, folyadék készülékbe kerülése vagy folyadékba merülés miatti károkra.
11. A nem megfelelő távközlési szabványok, kábelhálózatok, stb. használatából eredő károkra.
12. Nem kompatibilis szoftver és vírusok miatti károkra.
13. Ha a hibás képpontok száma nem haladja meg az összes képpont számának 0,0005 százalékát, az ISO 9241-303 előírásoknak megfelelő érzékelő esetén. (Csak táblagépek esetén).
14.Ha a hibás képpontok száma nem haladja meg az ötöt a teljes képernyőn. (Csak e-tintás termékek esetén).

Elülső megvilágítású e-tintás termékek esetén: Tájékoztatjuk, hogy a fényárnyalatok eltéréseit a LED-ek gyártási technológiája okozza, és ezek nem minősülnek a termékminőség vagy bármely más termékjellemző romlásának. Bizonyos megvilágítási körülmények között, bekapcsolt elülső megvilágítás mellett, a képernyő alján enyhe árnyékoltság jelentkezhet. Ez normális jelenség, amely minden elülső megvilágítású képernyőre jellemző.