Zəmanət şərtləri

Hörmətli Müştəri,

PocketBook, seçiminiz üçün Sizə dərin minnətdarlığını bildirir. Biz, İstifadəçi təlimatında Sizə təqdim edilən istismar qaydalarına riayət etmək şərtilə, məhsulumuzun yüksək keyfiyyətinə və etibarlı işinə zəmanət veririk.

Xahiş edirik unutmayın ki, zəmanət öhdəlikləri konkret ölkədən asılıdır.

PocketBook qlobal (dünya miqyasında) zəmanət vermir. PocketBook zəmanət öhdəlikləri yerli öhdəliklərdir və cihazın alındığı ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Konkret ölkə üçün PocketBook tərəfindən müəyyən edilmiş zəmanət öhdəlikləri yalnız bu ölkədə satış üçün nəzərdə tutulmuş, bu ölkədə alınmış və sertifikatlaşdırılmış və ya bu ölkənin standartlarına uyğun olaraq analoji prosedurlara dair PocketBook qurğularına şamil edilir.

 

Ümumi zəmanət şərtləri

PocketBook bu zəmanət şərtlərinə uyğun olaraq cihazınızı və ya onun qüsurlu detallarını öz mülahizəsinə əsasən təmir edəcək və ya əvəz edəcəkdir. PocketBook qüsurlu hissələri həm funksionallığına, həm də məhsuldarlığına görə yeni detallara ekvivalent olan yeni və ya sökülmüş detallarla və ya qurğularla əvəz edə bilər.

Bütün dəyişdirilmiş hissələr və cihazlar müstəqil PocketBook elementlərinə çevrilir.

Bu zəmanət şərtləri ilkin zəmanət müddətinin qalan hissəsi ərzində və ya cihazın xidmətin qaytarıldığı tarixdən 3 ay ərzində hər hansı təmir və ya onun hissələrinin dəyişdirilməsinə, müddətdən artıq olmasından asılı olaraq şamil edilir.

PocketBook cihazının nasazlığını bildirməzdən və səlahiyyətli servis mərkəzinə müraciət etməzdən əvvəl lütfən bizim Çağrı Mərkəzinə və ya ölkənizdə səlahiyyətli servis mərkəzinə müraciət edin. Çağrı mərkəzlərinin və səlahiyyətli xidmət mərkəzlərinin əlaqə məlumatlarını PocketBook beynəlxalq rəsmi saytından www.pocketbook.ch tapa bilərsiniz, səhifəniz üçün “Dəstək” bölməsinə baxın.

Bu zəmanət yerli qanunvericilikdə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, sizin cihazınızın səlahiyyətli servis mərkəzinə və geriyə daşınması ilə bağlı nəqliyyat xərclərinə və risklərə şamil edilmir.

Siz, cihazı PocketBook-in avtorizə edilmiş servis mərkəzi olan ölkə/bölgədən servis mərkəzinə göndərə bilərsiniz. PocketBook səlahiyyətli servis mərkəzi olmadığı bir ölkədə/regionda olsanız, cihazınızı özünüz və öz hesabınıza müvafiq servis mərkəzinə çatdırmalısınız. PocketBook bu cür çatdırılma ilə bağlı səlahiyyətli servis mərkəzinə və müvafiq gömrük prosedurlarına cihazınızın transsərhəd çatdırılmasına görə məsuliyyət daşımır və sizə kömək edə bilməz.

Lütfən nəzərə alın ki, avtorizə edilmiş servis mərkəzi aşağıdakıları aşkar edərsə, siz, diaqnostika prosedurunu ödəməli olacaqsınız:

a)      diaqnostikadan sonra aydın olur ki, təmir zəmanət şərtlərinin təsirinə düşmür (zəmanətdən kənar hallarda).

b)      cihaz lazımi şəkildə işləyir və heç bir qüsur və ya çatışmazlıqlar aşkar olunmayıb.

c)       İstifadəçi zəmanət xidmətini almaqdan imtina edir.

Nəzərə alın ki, diaqnostikanın qiyməti servis mərkəzlərindən asılı olaraq dəyişir və PocketBook tərəfindən müəyyən edilməmişdir.

Təmir və ya xidmətlər yalnız PocketBook tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş şəxslər tərəfindən təmin edilə bilər. Avtorizə edilmiş servis mərkəzlərinin kontaktları aşağıdakı ünvanlar üzrə sadalanmışdır: www.pocketbook.ch - sizin ölkə üçün “Dəstək” bölməsində. Cihazın açılması, istənilən şəkildə təmiri və ya cihazın işinə hər hansı müdaxilə üçüncü tərəfin müdaxiləsi kimi hesab ediləcək və zəmanət xidmətindən imtinaya səbəb olacaq.

Servis mərkəzinə müraciət etməzdən əvvəl bütün vacib məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxarın və bütün məxfi və ya şəxsi məlumatları silin.

 

Məhsulun zəmanət müddəti və məhsulun xidmət müddəti

PocketBook cihazlarının zəmanət müddəti, cihazın hazırlandığı tarixdən 30 aydan çox olmamaq şərtilə, cihazın alındığı tarixdən 24 ay təşkil edir. PocketBook cihazlarının istifadə müddəti, cihazın hazırlandığı tarixdən 42 aydan çox olmamaq şərtilə, cihazın alındığı tarixdən 36 ay təşkil edir.

Akkumulyatorlar üçün zəmanət müddəti cihazın hazırlandığı tarixdən və ya batareyanın dəyişdirildiyi tarixdən 6 ay təşkil edir. Batareyanın istifadə müddəti 6 ay təşkil edir.

Litium-ion texnologiyası ilə hazırlanmış akkumulyatorların məhsuldarlığı yükləmə-boşaltma dövrü, istifadə şərtləri və saxlanma müddətindən asılıdır. Litium-ion akkumulyatorları adətən məhdud sayda yükləmə-boşaltma dövrünə tab gətirirlər və hər yükləmə dövrü ilə batareyanın həcmi azalır. Bu səsbəbdən də, əməliyyat zamanı cihazın batareyadan istifadə müddətinin azaldılması təbii aşınmaya görə normal prosesdir.

PocketBook üçün aksessuarların zəmanət müddəti alındığı tarixindən 6 ay təşkil edir. PocketBook aksessuarlarının istifadə müddəti alındığı tarixindən 6 ay təşkil edir.

Cihazlar üçün qapaqlar və ya oymaqlar qoruyucu funksiya yerinə yetirirlər, lakin onlar müxtəlif mexaniki təsirlərdən, düşmələrdən, zərbələrdən, təzyiqdən, əyilmələrdən və s. ola biləcək zədələnmələrin qarşısını tamamilə ala bilmirlər.

PocketBook servis mərkəzi qalan zəmanət müddətini müəyyən etmək üçün cihazın hazırlandığı tarixdən sonrakı dövrü Pocketbook cihazlarının məlumat bazasında yoxlamalıdır.

Əgər bu müddət 24 aydan çoxdursa, PocketBook servis mərkəzi, istehlakçının təqdim etdiyi sənəddə göstərilən alış tarixindən zəmanət müddətinin ilk gününü müəyyən edir. İstehlakçı alqı-satqını təsdiq edir: alış tarixini, modelin adını, seriya nömrəsini, habelə satıcının imzasını və möhürünü ehtiva edən kassa çeki (əmtəə çeki, qaimə) və ya alqı-satqısını təsdiq edən digər sənəd.

Əgər istehlakçı satın almanı təsdiq edən sənədlərdən hər hansı birini təqdim etməmişsə və ya təqdim olunmuş sənədlər tam və ya qeyri-dəqiq məlumatdan ibarətdirsə, zəmanət müddətinin başlanması cihazın pərakəndə qablaşdırmasında çap olunmuş və həmçinin cihazın seriya nömrəsində şifrələnmiş cihazın hazırlandığı tarixdən hesablanır.

Əgər cihazın hazırlandığı tarixdən başlanan zəmanət müddəti bitibsə, PocketBook zəmanət xidmətinin göstərilməsindən imtina etmək hüququna malikdir.

PocketBook xidmət müddəti bitmiş cihazlara zəmanət və ya zəmanətdən sonrakı xidməti yerinə yetirməmək hüququna malikdir. Əgər servis mərkəzi texniki baxımdan bunu yerinə yetirə bilirsə, xidmət müddəti bitmiş cihazlar üçün xidmət göstərilə bilər.

 

Məhdudiyyətlər və istisnalar

PocketBook cihazın əldə etdiyi dəyərdən artıq zərərə, həmçinin əməliyyat imkanının hər hansı itkisinə, vaxt itkisinə, narahatçılığa, ticarət itkisinə, əldən çıxmış faydaya və ya qənaətə, digər təsadüfi, xüsusi və ya dolayı zərərə, nasazlığa və ya cihazdan istifadənin mümkünsüzlüyünə görə cərimələrə və ya məhkəmə məsrəflərinə görə məsuliyyət daşımır.

Bu məhdud zəmanət aşağıdakılara şamil edilmir və tətbiq edilmir:

1. Qurğu ilə birlikdə təchiz olunan kabellər, adapterlər və aksessuarlar.

2. Təbii aşınma və ya kosmetik qüsurlar (sürtülmə, cızıqlar, ləkələr, səthlərin və ya xüsusi örtüklərin rənglənməsi və ya sürtülməsi, əziklər, çatlar, hər hansı kimyəvi maddələrin, tibbi və ya kosmetik vasitələrin təsirinin nəticələri və s.).

3. Məlumatların, parametrlərin, istifadəçi profillərinin, faylların və ya proqramların bütövlüyü və bərpası.

4. Cihazın uyğun olmayan portlara, bağlayıcılara və ya enerji mənbələrinə qoşulmasından, həmçinin gərginliyin artıb düşməsindən yaranan zədələr.

5. Üçüncü tərəfin müdaxiləsi nəticəsində yaranan qüsurlar (cihaz komponentlərinin və ya proqram təminatının təmiri, quraşdırılması və ya dəyişdirilməsi, həmçinin zərərli proqram və ya virusların təsiri).

6. İstifadəçi təlimatında təsvir edilmiş istismar qaydalarının pozulması nəticəsində, habelə cihazın düzgün və ya lazımi istifadə edilməməsi nəticəsində zədələnmələr və qüsurlar.

7. Qeyri-orijinal aksessuarlar və ya digər üçüncü tərəf məhsulları ilə birlikdə cihazdan istifadə nəticəsində yaranan zədələr və qüsurlar.

8. Hər hansı mayenin cihazın korpusuna nüfuz etməsi və ya cihazın mayeyə batması səbəbindən zədələnmələr və qüsurlar.*

*Cihazların bəzi modelləri müəyyən nəmlik qorunması sinifinə uyğundur. Cihazınızın nəmlikdən qorunması ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün cihazınızın modeli üçün “İstifadəçi Təlimatı” na və ya cihazın alındığı ölkə üçün www.pocketbook.ch saytında “Dəstək” bölməsində cihazınızın təsvirinə baxın.

9. Mexaniki zədələr, o cümlədən kənar maddələrin və predmetlərin təsiri nəticəsində baş verən gizli zədələr, həmçinin düşmə nəticəsində və ya hər hansı digər mexaniki təsir nəticəsində zədələnmələr. (məsələn, ekranın zədələnməsi, yaddaş kartlarının oxunması üçün yuvanın, portlarını və ya cihaz konnektorlarını, eləcə də onun gövdəsinin elementlərinin və s.).

10. Displeydəki təsvirlər üzərində qradasiyalar və boz rəngin bərabər olmayan tonları ki, bu da bütün ekranların elektron mürəkkəb texnologiyasına (E-Ink) əsaslanan xüsusiyyətidir və qüsur hesab edilmir.

11. Cihazın ekranındakı “ölü” piksellərin (qara və ya parlaq nöqtələr) sayı beşdən çox olmadığı hallar.

12. İşıq yanarkən müxtəlif bucaqlarda görünən cihaz ekranında seçilmiş sahələrin əmələ gəlməsi. Bu, arxa işıqlandırma texnologiyasının xüsusiyyətləri ilə bağlıdır və cihazın qüsuru hesab edilmir.

13. Fərq, işıq yandırıldıqda cihazın ekranında işıq çalarlarındadır. Bu, cihazın keyfiyyətinin aşağı olması və ya göstərilən texniki xüsusiyyətlərdən kənarlaşmanın göstəricisi olmayan LED istehsal prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətidir.

14. Arxa işığın yandırılması zamanı cihazın ekranın aşağı hissəsində kölgələrin və müxtəlif parlaqlıq sahələrinin mövcudluğu.

15. Cihaza/aksessuara, cihazın gövdəsinin elementlərinə, daxili komponentlərinə, örtüklərə və ya qoxularə qarşı fərdi dözümsüzlük, qıcıqlanma, allergik və orqanizmin digər reaksiyaları halları.

Proqram təminatına dair zəmanətin məhdudlaşdırılması

Proqram “olduğu kimi” ("firmware") prinsipi ilə təmin edilir. PocketBook üçüncü tərəf proqram təminatının düzgün keyfiyyətinə, məhsuldarlığına və funksionallığına və ya onun PocketBook proqram təminatı ilə uyğunluğuna zəmanət vermir. PocketBook, proqram təminatının heç bir xəta və ya nasazlığın ehtiva etməməsinə zəmanət vermir. PocketBook, cihazın bir hissəsi olmayan aparat və proqram məhsullarının aparat və proqram təminatı vasitələri ilə uyğunluğuna zəmanət vermir, istifadəçi təlimatında göstərilən hallar istisna təşkil edir. PocketBook proqram təminatının istifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş məqsədlər üçün yararlılığına zəmanət vermir, həmçinin proqram təminatının istifadəçinin və ya analoqların şəxsi tələblərinə və gözləntilərinə və müşayiət edici sənədlərində və ya PocketBook veb-saytında təsvir olunmayan standartlara cavab verəcəyinə zəmanət vermir.

PocketBook proqram təminatının səhv və ya zədələnmiş fayllarla düzgün işləməsinə zəmanət vermir və üçüncü tərəf fayllarının düzgün işləməsinə cavabdeh deyil.

PocketBook öz mülahizəsinə görə, cihazların xidmət müddəti ərzində cihazınızın proqram təminatını ("firmware") mütəmadi olaraq təkmilləşdirə və dəyişdirə və vaxtaşırı proqram təminatının ("firmware") yeni versiyasını buraxa bilər. Cihazla daha yaxşı istifadəçi təcrübəsinə  nail olmaq üçün, PocketBook təkidlə Wi-Fi üzərindən və ya şirkətin saytında yenilənmə üçün təqdim olunan proqram təminatının son versiyalarınından istifadə etməyi tövsiyə edir.

PocketBook zəmanət və zəmanətdən sonrakı xidmət prosesində cihazın proqram təminatının ("firmware") quraşdırılması (yenidən qurulması) və yenilənməsi barədə öz mülahizəsinə əsasən qərarlar qəbul etmək hüququna malikdir. Əksər hallarda cihaza xidmət və təmir üçün, proqram təminatının ("firmware") quraşdırılması (yenidən qurulması) və ya yenilənməsi cihazın texniki xidmətin və təmirinin və sonrakı diaqnostikasının vacib mərhələsi və ayrılmaz hissəsidir.

PocketBook və servis mərkəzi proqram təminatının ("firmware") əvvəlki versiyalarından istifadə zamanı cihazın daha düzgün işləməsinə zəmanət vermir və proqram təminatının ("firmware") daha əvvəlki versiyalarından istifadə zamanı cihazın düzgün işləməsinə görə məsuliyyət daşımır. İstifadəçinin qurğunun quraşdırılmasından (yenidən qurulmasından) və ya proqram təminatının (“firmware”) yenilənməsindən imtina etməsi İstifadəçinin cihazın zəmanət xidmətindən imtinası kimi başa düşülür.