Condiţii de garanţie PocketBook

Stimate Client!

PocketBook doreşte să-şi exprime recunoştinţa pentru că aţi ales un produs al firmei noastre. Vă garantăm înalta calitate şi fiabilitatea produselor noastre, dacă se respectă regulile descrise în manual.

Vă rugăm să reţineţi că garanţia pe care v-o oferim diferă în funcţie de ţară.

Condiţii de garanţie generale

Această garanţie limitată acoperă costurile necesare reparării pieselor şi manopera necesară pentru a readuce produsul într-o stare perfectă de funcţionare. În funcţie de decizia sa, PocketBook va repara sau înlocui produsul, respectiv piesele sale defecte, cu respectarea condiţiilor şi limitărilor specificate mai jos. PocketBook poate înlocui produsul sau piesele sale defecte cu un produs sau piese noi sau recondiţionate, echivalente cu produsele sau piesele noi atât în ceea ce priveşte funcţionalitatea, cât şi performanţele.

Reparaţiile în garanţie sunt oferite dacă produsul defect prezentat, în perioada de garanţie, este însoţit de factura (bonul de casă) şi fişa de garanţie originale, pe care apare data cumpărării, denumirea modelului, numărul de serie, ştampila vânzătorului şi semnătura cumpărătorului. PocketBook îşi rezervă dreptul de a refuza reparaţiile în garanţie gratuite dacă aceste documente nu sunt prezentate, respectiv sunt incomplete sau ilizibile.

ATENŢIE! Această garanţie limitată vă conferă anumite drepturi legale. În funcţie de ţara sau statul de reşedinţă, puteţi avea şi alte drepturi suplimentare. Această garanţie nu vă afectează drepturile legale care nu pot fi excluse sau limitate. Vă recomandăm să consultaţi legislaţia statului sau ţării de reşedinţă pentru a vă familiariza cu toate drepturile pe care le aveţi.

Înainte de a reclama faptul că produsul PocketBook este defect şi înainte de a apela la un centru de service autorizat, vă rugăm să contactaţi prin telefon serviciul clienţi sau centrul de service autorizat din ţara dvs. Pentru persoanele de contact şi locaţiile centrelor de service autorizat, accesaţi site-ul oficial PocketBook International: www.pocketbook-int.com.

Nu uitaţi că PocketBook oferă reparaţii în garanţie în ţara în care aţi achiziţionat produsul. Reparaţiile în garanţie se oferă în condiţiile şi termenele limită stabilite de legislaţia locală.

Această garanţie nu acoperă cheltuielile de transport şi riscurile aferente transportului produsului între locaţia dvs. şi centrul de service autorizat, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia locală.

PocketBook şi centrele sale de service autorizat nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele sau pierderea oricărui program, date sau alte elemente software sau fişiere din spaţiul de stocare după efectuarea reparaţiilor în garanţie. Vă rugăm să salvaţi toate datele importante şi să ştergeţi toate informaţiile confidenţiale sau personale înainte de executarea reparaţiilor.

Nu uitaţi că procedura de diagnosticare nu este gratuită în cazul în care centrul de service autorizat constată:

a) în urma diagnosticării, că nu aveţi dreptul la reparaţii în garanţie gratuite;

b) produsul funcţionează corespunzător şi nu prezintă defecţiuni.

Nu uitaţi că tariful pentru procedura de diagnosticare diferă în funcţie de centrul de service şi nu este stabilită sau determinată de PocketBook.

Clientul acceptă că PocketBook va repara produsul în cazul constatării defectelor acoperite de garanţie în termen de 30 de zile de la data cumpărării. Clientul ia la cunoştinţă şi acceptă că costul înlocuirii produsului va fi disproporţionat faţă de costul reparării oricărei defecţiuni constatate în primele 30 de zile. Înlocuirea după primele 30 de zile, dacă va avea loc, se va efectua doar în baza deciziei ce-i aparţine în exclusivitate PocketBook.

Perioada de garanţie a produsului şi ciclu de viaţă al acestuia

Perioada de garanţie şi ciclul de viaţă depind de ţara în care aţi achiziţionat produsul, aceste date fiind specificate în fişa de garanţie

Perioada de garanţie Ciclul de viaţă al produsului
24 de luni de la data cumpărării
24 de luni de la data cumpărării

 

Pentru baterii, PocketBook oferă o garanţie de 6 luni de la data cumpărării.

Garanţia pentru accesorii

Accesoriul este orice produs marca PocketBook, achiziţionat separat de dispozitivul electronic.

Clientul ia la cunoştinţă că utilizează accesoriile pe propriul risc. Pocketbook nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pagubă survenită în urma utilizării unor accesorii ale produsului, indiferent dacă acestea sunt directe, indirecte, speciale, întâmplătoare sau rezultate, şi indiferent de baza legală prezentată.

Condiţiile de garanţie valabile pentru accesoriile PocketBook:

Accesorii simple (înveliş de protecţie, husă) Nu se oferă garanţie. Se comercializează „AŞA CUM SUNT”. Pentru reparaţii, contactaţi unitatea de la care l-aţi cumpărat
Accesorii hi-tech 6 luni de la data cumpărării
Pentru reparaţii contactaţi centrul de service autorizat

 

Accesoriile simple au garantie 6 luni de la data cumpărării cu conditia pastrarii si folosirii in conditii corespunzatoare.

Accesoriile hi-tech au garantie 9 luni de la data cumpărării cu conditia pastrarii si folosirii in conditii corespunzatoare.

PocketBook garantează că toate accesoriile deţin certificate de calitate, dacă acest lucru este impus de legislaţia în vigoare.

Software

PocketBook nu garantează compatibilitatea produselor hardware şi software cu produsele software şi hardware care nu sunt livrate cu produsul, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este declarat în mod expres în manualul acestora. PocketBook nu oferă niciun fel de garanţie, nici expresă, nici sugerată, pentru niciun produs software instalat, nici în ceea ce priveşte calitatea, performanţele sau funcţionalitatea, nici în ceea ce priveşte compatibilitatea acestora pentru un anumit scop.

Limitări şi excluderi

Garanţia stabilită prin prezentele termene şi condiţii se substituie oricăror alte garanţii, explicite sau implicite, inclusiv, fără nicio restricţie, garanţiile sugerate privind vandabilitatea sau utilitatea pentru un scop anume.

PocketBook nu îşi asumă nicio răspundere pentru pagubele care depăşesc valoarea preţului de achiziţie al produsului, şi nici pentru perioadele de inutilizabilitate, timpul pierdut, neplăceri, pierderi de natură comercială, pierderi de profit sau economii sau alte pagube indirecte, speciale sau rezultate, respectiv daunele punitive sau onorariile de avocat care apar din cauza utilizării produsului sau a imposibilităţii de a-l utiliza, în măsura maximă în care aceste declinări ale responsabilităţii sunt permise de prevederile legale.

În anumite ţări sau state nu este permisă excluderea sau limitarea pagubelor indirecte sau rezultate, respectiv limitarea duratei perioadei de garanţie, astfel că limitările sau excluderile de mai sus s-ar putea să nu fie valabile pentru dvs.

Garanţia limitată nu acoperă:i

1. Consumabilele (componentele care sunt prevăzute să fie înlocuite periodic în timpul ciclului de viaţă al produsului, cu excepţia bateriilor).
2. Uzura normală (zgârieturi care apar pe dispozitiv etc.).
3. Recuperarea datelor şi programelor clientului.
4. Dacă numărul de serie sau sigiliul de garanţie de pe produs este modificat, îndepărtat, făcut ilizibil sau avariat, cu excepţia cazurilor în care vina îi revine producătorului.
5. Avarii extreme de natură mecanică şi/sau electrică (chiar şi ascunse).
6. Avarii provocate în urma reparării, instalării şi/sau înlocuirii neautorizate a unor piese sau programe. 
7. Avarii cauzate de utilizarea abuzivă, necorespunzătoare, manipularea greşită sau utilizarea pentru aplicaţii neadecvate.
8. Avarii provocate în urma utilizării produsului cu accesorii sau orice alte produse, condiţii şi norme care nu respectă specificaţiile PocketBook.
9. Avarii cauzate de evenimente de forţă majoră, cum ar fi incendii, fulgere, inundaţii, vânt puternic, cutremure etc.
10. Avarii provocate de impactul cu obiecte străine, cădere, vărsarea de lichide sau scufundarea în lichide.
11. Avarii cauzate de incompatibilitatea surselor de alimentare din reţele de telecomunicaţii, reţele de cabluri etc.
12. Erori survenite din cauza incompatibilităţii unor produse software şi viruşi.
13. Dacă numărul pixelilor defecţi nu depăşeşte 0,0005% din numărul total de pixeli de pe ecranele care sunt conforme cu standardul ISO 9241-303. (Doar în cazul tabletelor).
14. Dacă numărul pixelilor defecţi nu depăşeşte 5 din totalul pixelilor de pe ecran. (Doar la produsele E Ink).
15. Prezenta unor nuante neomogene/ gradate de gri pe ecran este o trasatura caracteristica tehnologiei E-ink si nu poate fi considerata un defect (doar pentru ecranele cu tehnologie E-ink).

Pentru produsele E Ink cu iluminare frontală: Reţineţi că diferenţa între nuanţele deschise este determinată de caracteristicile tehnologice ale fabricaţiei LED-urilor, nefiind un indicator al calităţii produsului sau al altor defecte. Se poate întâmpla să vedeţi o uşoară umbră neuniformă în partea de jos a ecranului, în anumite condiţii de iluminare, atunci când citiţi având iluminarea frontală aprinsă. Acest fenomen este normal şi inerent în cazul oricărui ecran cu iluminare frontală.