Wsparcie

Przed instalacją należy upewnić się, że numer Twojego modelu odpowiada numeru który wymieniony w tytule pliku oprogramowania. Dla sprawdzenia, proszę włączyć urządzenie, wybrać Menu główne > Ustawienia>  O urządzeniu i przeczytać górną linię (Na przykład: Model: PocketBook 613)

Masz pytanie?

Rozszerzenia plików: JPEG, PNG, GIF.