wstecz

Nowe warunki gwarancji czytników PocketBook

14 November 2018

W ostatnim kwartale bieżącego roku PocketBook, we współpracy z firmą FixIT zapewniającą serwis czytników tej marki, wprowadza modyfikacje w zakresie napraw gwarancyjnych.

Zmiany obejmują trzy przypadki:

1. Wszelkie uszkodzenia (za wyjątkiem mechanicznych uszkodzeń wyświetlaczy) powstałe w okresie 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia będą naprawiane w ramach gwarancji;

2. Wyświetlacze, w których w ciągu 30 dni od daty zakupu nastąpi uszkodzenie mechaniczne będą podlegały bezpłatnej naprawie dokonanej przez serwis, pod warunkiem, że uszkodzenie zostanie zgłoszone nie później niż w czasie owych 30 dni;

3. W przypadku mechanicznych uszkodzeń wyświetlaczy powstałych po 30 dniach od daty zakupu naprawa będzie wykonywana po indywidualnie ustalanej cenie, znacząco niższej od dotychczasowych kosztów wymiany.

Zmienione warunki napraw już obowiązują.