wstecz

Arteteka wypożycza czytniki PocketBook

12 June 2014

Od marca 2013 roku krakowska Arteteka udostępnia swoim użytkownikom czytniki książek elektronicznych, także modele PocketBook. Ten nowoczesny oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej realizuje liczne działania promujące nowe technologie, które jednocześnie popularyzują sztukę, literaturę i czytelnictwo.

„Potrzeby współczesnego społeczeństwa zmieniają się, coraz częściej nasi użytkownicy korzystają z urządzeń mobilnych” – wyjaśnia decyzję o zakupie czytników Maria Cibicka, kierownik Działu Społeczeństwa Informacyjnego Biblioteki. „W naszej ofercie mamy między innymi 35 czytników PocketBook, to modele PocketBook Pro 912 i PocketBook Touch. O popularności nowej usługi najlepiej świadczą statystyki udostępnień urządzeń,” - dodaje Maria Cibicka.

Początkowo połowa dostępnych czytników była wypożyczana do domu, a z połowy można było korzystać na miejscu, w Artetece. Jednak popyt okazał się tak duży, iż obecnie użytkownicy mają do wyboru 44 modele, z którymi mogą opuścić budynek biblioteki.

Nowoczesne podejście kierownictwa zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. W pierwszym roku, od marca do grudnia 2013 roku, czytniki były wypożyczane na zewnątrz aż 223 razy, a na miejscu, w czytelni, skorzystano z nich 71 razy. Arteteka organizowała również liczne pokazy dla grup, aby zademonstrować czytelnikom możliwości urządzeń.

„Jesteśmy dumni, iż marka PocketBook jest tak licznie reprezentowana w ofercie Arteteki,” – zapewnia Maksym Zhelezniak, Szef Działu Sprzedaży PocketBook S.A. na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. „Modele PocketBook Pro 912 i Touch są czytnikami dotykowymi, wyposażonymi w łącze Wi-Fi, mają różną wielkość wyświetlaczy, a także obsługują wiele formatów e-booków. Te opcje pozwolą użytkownikom wypróbować, jakie cechy urządzeń są dla nich najbardziej istotne.”

„Zależało nam na jakości, staraliśmy się wybierać urządzenia oferujące więcej niż te najprostsze, rokujące dłuższy żywot w intensywnym korzystaniu,” – dodaje Maria Cibicka.

Krakowska biblioteka jest świadoma szybkości zmian zachodzących na polu nowych technologii. Deklaruje też, iż, w miarę możliwości, będzie starała się poszerzać swoją ofertę o modele, które stopniowo będą pojawiały się na rynku.