תקנון ותנאי שימוש באתר

מבוא

1. האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. האתר הינו בבעלות חברת PocketBook Readers GmbH ומנוהל על ידי היבואן הרשמי חברת רובין מחשבים .
2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה משמע.
3. רשאים להשתתף בני 18 ומעלה ,בעלי כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם לשימוש באתר.
6. גלישה באתר החנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
7. לכל בירור או שאלה בנושא התקנון ניתן לפנות לדוא"ל store_il [at] pocketbook-int [dot] com או דרך קישור "צור קשר" באתר עצמו.

המכירה

1. ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה (למעט תקופות שהחנות סגורה לתחזוקה שוטפת ו/או ספירת מלאי). שים לב: משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בעלי/הנהלת האתר. גולש ייחשב כרוכש גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני מכל סיבה שהיא.
2. ניתן לבצע הזמנה למספר מוצרים ושירותים ללא הגבלה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל מעת לעת את כמות הפריטים המוצעים למכירה.
3. כל הזמנה שתבוצע באתר תירשם במספר סידורי שונה והטיפול בה.

התשלום עבור הרכישה יעשה :
א) באמצעות כרטיסי אשראי מאושרים ברי תוקף בלבד, בכפוף לאישור של חברת כרטיסי האשראי.
ב) באמצעות מערכת PayPal.
ג) בכל דרך אחרת באישור מחלקת שירות לקוחות ותיאום טלפוני.

אופן ההשתתפות במכירות

1. בעת ביצוע ההזמנה המשתמש יצטרך להקליד פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון קווי ונייד וכ'.

2. הקשת כל הפרטים או מסירתם באמצעות הטלפון מהווה תנאי מוקדם לביצוע הקניה. לאחר מסירת כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי או ע"י מערכת PayPal יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה באתר ו/או בדוא"ל ו/או בטלפון ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר בדוא"ל או בטלפון למחלקת שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת התשלום. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד קבלת התשלום בפועל. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת התשלום בגין רכישה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת.

ביטול עיסקה

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי מאוחר מבניהם, הביטול יעשה באמצעות הודעה למחלקת שירות הלקוחות ו/או מחלקת מכירות בדואר ישראל או בפקס.

3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו דמי ביטול, בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך בינהם. במקרה זה הלקוח מתחייב להחזיר את המוצר שלא נעשה בו כל שימוש ובאריזתו המקורית שאינה פגומה.

4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, יושבו הכספים ששילם הצרכן בניכוי 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם בדרך ששילם הלקוח לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר המוחזר במחסני החברה, החזרת המוצר מבית הלקוח לעסק הינה על חשבון הלקוח.

5. לא ניתן להחזיר מוצרים הניתנים לשעתוק, הקלטה או שכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. במידה ונמצאה תקלה במוצר, היא תטופל במסגרת האחריות של המוצר. הערה : בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, במקרה שלא יהיה ניתן לאתר את היצרן/יבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ש"ח, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.

6. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:א) נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.ב) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין. ג) במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במקרים אלו יושבו כספי הצרכנים במלואם.

7. הודעה על ביטול עסקה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני בכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

8. אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה, תימסר על כך הודעה לצרכנים תוך 3 ימי עסקים ויתאפשר לצרכנים לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף במלואו.

9. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

1. החנות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה או שנמסרה בטלפון.

2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין הרכישה.

3החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:א) כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. ב) שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. ג) כל סיבה שאינה בשליטת החברה ובאחריות חברת השליחויות. יחד עם זאת, במקרים של עיכוב באספקת המוצרים, תנקוט החנות בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה. במקרים אלו יתאפשר לצרכנים לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום המרכזי הסמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

5זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. 

6. אספקת המוצר תתבצע באמצעות :א) חברת משלוחים – עד 3 ימי עסקים למחרת יום ההזמנה בכפוף לקבלת התשלום.ב) דואר ישראל (דואר רשום) – 7-14 ימי עסקים (בכפוף למגבלות דואר ישראל).ג) בכל דרך אחרת המוסכמת בין מבצע הזמנה לבין מחלקת שירות לקוחות.

7. במידה והמוצר ו/או השירות לא יגיעו ללקוח בהתאם לתנאים המצוינים לעיל באשמת החנות, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולקבל את התשלום ששילם עבור ו/או השירות חזרה. במקרה כזה על הלקוח לפנות אל מחלקת שירות לקוחות בדוא"ל, בטלפון או בפקס. בכל אופן, בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר ו/או שירות שרכש או את מלאו כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר ו/או שירות.

דמי משלוח

1. דמי המשלוח על משלוח עם שליח ישולמו ע"י הלקוח בהתאם למצוין בדף המכירה  . משלוח בדואר רשום הוא ללא תשלום. 

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

אבטחת מידע ושמירה על סודיות אודות הלקוח

1. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן בשיטת SSL . יחד עם זאת, בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

2 .החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כללי

1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

3. החנות אינה אחראית על תכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. כמו כן, הנהלת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

4. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה למבצע הפעולה בכתב, בטלפון או בדוא"ל. לאחר ביטול הרכישה יושבו כספי הצרכנים במלואם.

5. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

7. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

8. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

9. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים. במקרה זה הצרכן יהיה רשאי לבטל את הרכישה ולקבל את כספו בחזרה במלואו.