back

Çətin ki oxuduğunuz beş nobel laureatı

16 October 2014

9 oktyabr 2014-cü ildə Ədəbiyyat üzrə Nobel premiyası laureatının adı çəkilmişdir. O, «köməyi ilə ən qabaqcadan bilinməyən taleli təsvir edə bildiyi və ta işğal dövrlərdən bəri insanın həyati dünyasını açıqlaya bildiyi xatirə ustalığına görə» alan Fransa yazıçısı Patrik Modiano oldu.    

Nobel premiyası 1901-ci ildən başlayaraq Ikinci dünya müharibəsində dördillik fasilə ilə hər il təltif edilir. Bu zaman ərzində dünyanın müxtəlif yazıçılarına, o cümlədən Bernard Şou, German Gesse, Ernest Xeminquey və Qabriel Qarsiya Markes kimi tanınmış dünya klassiklərinə 106 premiya verilmişdir. PocketBook sizə əvvəlki beş ildə bu hörmətli beynəlxalq premiya ilə lətif olunmuş laureatları xatırlamağa təklif edir. 

Beş il əvvəl  «poeziyada dalğınlığı ilə və nəsrdə səmimiliyi ilə bədbəxt insanların həyatını təsvir edən» Gerta Müller (Almaniya) daureat olmuşdur.
Nəyi oxuyasız: «Vəhşi ürək», «Nəfəs yelləncəyi». 

Dörd il bundan əvvəl premiyanı «hakimiyyət strukturunun kartoqrafiyası (xəritəsinin düzəldilməsi) və fərdin müqavimət göstərməsinin, inqilab etməsinin və məğlubiyyətinin parlaq obrazlarına görə» Mario Varqas L’osa (Peru) almışdı.

Nəyi oxuyasız: «Şəhər və köpəklər», «Yaşıl ev». «Keltin yuxusu».

Tomas Transtrёomer (Isveç) üç il bundan əvvəl nobel laureatı oldu. O, ədəbiyyat sahəsində «oxuyuculara real dünyaya yeni prizmadan baxmağa imkan vermiş dəqiq və zəngin obrazlara görə»ən yüksək premiya ilə təltif olundu.

Nəyi oxuyasız: «Matəm qondolası», «Baltiya dənizləri. Balakirevin röyası».

Iki il bundan əvvəl «xalq nağıllarını müasirliklə birləşdirən ağılasığmaz realizminə görə» Cindən olan yızıçı  Mo Yan laureat oldu. Nəyi oxuyasız: «Günah ölkəsi», «Məhəbbət əhvalatı», «Atılmış körpə».

Keçən il premiya «müasir qısa hekayə ustası» kimi Elis Manroya (Kanada) verilmişdir. Nəyi oxuyasız: «Mənim xəbər dostum», «Açılmış sirrlər», «Yaxşı qadının məhəbbəti».

Nobel laureatlarının kitablarının oxumasından öz zövqünə görə əsəri seçməklə istənilən arzu edən zövq ala bilər.

Elektron riderlərində istifadə olunan E Ink texnologiyası oxumanı göz üçün tamamilə təhlükəsiz edir. Işıqlandırma ilə təchiz olunmuş elektron rideri hətta gecə toranınla ölməz əsərləri oxumaqdan həzz almağa imkan verəcək. PocketBook elektron riderləri ilə müasir dünya ədəbiyyatı əsərlərini qiymət verin.